תות עץ

תות הוא עץ פרי נשיר ממשפחת התותיים.
סיווג המינים של התות שנוי במחלוקת לאור קיומם של מינים "עקרים" חסרי פרי, ומינים בני כלאיים פוריים.
צמחי התות הם חד או דו ביתיים. עץ התות גדל במהרה בצעירותו ומאט את קצב הצמיחה עם בגרותו. פירות התותים אהודים ביותר על בעלי חיים כמו ציפורים ועטלף הפירות.
פירות התותים מאוד רגישים כך שחיי המדף שלהם קצרים ביותר עובדה אשר אינה מאפשרת שיווק של פירות התותים. אהדתו הרבה של האדם לתות העץ הביאה לשתילתו בגינות, ובשטחים המיועדים לקטיף עצמי.
מקור עצי התות הוא ממדינות אסיה (התות השחור מקווקז) והגיעו לארץ ישראל לפני למעלה מאלף שנה.
עלי העץ הם מזונם הכמעט בלעדי של זחלי טוואי המשי (התולעים המייצרים את חוטי המשי) מכאן חשיבותם הכלכלית של עצי התות.
בארץ ידועים מספר מינים של תות עץ: שחור , לבן, בכות, ופקיסטאני.
הפרי הקטן יחסית ומספרו הרב על העצים,הביא למצב של שימוש נרחב בעצי תות באתרי קטיף עצמי.
פריו של העץ אהוב גם על חרקים בעיקר על זבוב פירות ים התיכון, כך שההדברה היא על ידי שימוש במלכודות ללכידה המונית.

053-9374258

053-9374258